Bi-Act SCBA

 

ระบบ Bi-Act SCBA เป็นระบบที่มีขนาดเล็กและใช้งานง่าย ไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบ ความต้องการด้านพลังงานต่ำมาก ทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาตรตามราชการกำหนด ไม่มีกลิ่นและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินดำเนินการ

วัตถุประสงค์ของพวกเราคือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ซึ่งแต่ละระบบเป็นระบบที่ทำขึ้นตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า ทีมออกแบบและทีมวางแผนของเรามีความสามารถในการแก้ไขปัญหา

จากนั้นสร้างระบบซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบสากล ระบบบำบัดน้ำเสียของเราในดำเนินการในโครงการต่างๆ เช่น โครงการที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม โรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์

คุณสมบัติของระบบ Bi-Act SCBA

 1. ขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่
 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการบำรุงรักษาต่ำ
 3. ประสิทธิภาพการบำบัดสูง
 4. ระบบไม่มีกลิ่น
 5. ให้อากาศกับน้ำเสียมากกว่าระบบอื่นโดยใช้อากาศที่ติดอยู่ในแผ่นชีวภาพระหว่างการหมุน
 6. บำบัดนำเสียโดยระบบตะกอนเร่งและแผ่นชีวภาพในถังเดียวกัน

องค์ประกอบหลักและหลักการดำเนินงาน

กระบวนการระบบ Bi-Act SCBA ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบและขั้นตอนพื้นฐาน ดังนี้

 1. เครื่องแยกของแข็ง ไขมัน : กำจัด ทราย กรวด และวัสดุอนินทรีย์อื่นๆ แยกน้ำมันและไขมัน
 2. ถังปรับสมดุล : ปรับสมดุลน้ำเสียขาเข้า
 3. ถังเติมอากาศ : ทำหน้าที่ย่อยสลายน้ำเสีย ในระหว่างการหมุนของเครื่องเติมอากาศแบบ Bi-Act SCBA จุลินทรีย์แบบใช้อากาศจะย่อยสลายของเสีย
 4. ถังทำน้ำใส หรือ ถังตกตะกอน : แยกของแข็งแขวนลอยออกจากน้ำที่ผ่านการบำบัด กากตะกอนจะตกลงไปยังด้านล่างของถังและถูกนำกลับมาเติมในถังเติมอากาศของระบบบำบัด
 5. ถังฆ่าเชื้อโรค : น้ำทิ้งจะถูกฆ่าเชื้อโรคและปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำ
 6. ถังเก็บกากตะกอน : เก็บกากตะกอน ตะกอนส่วนเกินจะถูกนำกลับไปเติมในถังปรับสมดุล

Bi-Act Sunmerged Contact Biodisc Aerator System เป็นระบบบำบัดแบบชีวภาพที่เรียบง่ายและทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีบำบัดน้ำเสีย 2 ระบบ คือ กระบวนฟิล์มตรึงอยู่กับที่และกระบวนการตะกอนเร่ง ดังนั้นเมื่อน้ำเสียถูกนำมาบำบัด กระบวนการทั้งสองจะทำงานในถังเติมอากาศเดียวกัน

เครื่องเติมอากาศแบบ Bi-Act SCBA เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบ ในระหว่างการหมุนของเครื่องเติมอากาศ กระบวนการฟิล์มตรึงซึ่งอยู่ในแผ่นชีวภาพที่ติดตั้งอยู่ในเพลาหมุนตามแนวนอนจำจมอยู่ในถังน้ำเสียและสัมผัสกับอากาศสลับกัน จุลินทรีย์ที่หมุนอยู่ในเครื่องเติมอากาศจะเกาะอยู่บนแผ่นชีวภาพและเริ่มย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ตะกอนส่วนเกินนำออกจากถัง ซึ่งการหมุนของเครื่องเติมอากาศจะต้องรักษาสมดุลของสารแขวนลอยภายในถัง กระบวนการเก็บตะกอนจะทำงานเมื่อสารแขวนลอยถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ ต่อมาของแข็งส่วนเกินจะไหลล้นออกจากระบบไปยังถังตกตะกอนเพื่อแยกของแข็งออกจากน้ำที่ผ่านการบำบัด ตะกอนในถังตะกอนจะถูกนำกลับเข้าไปในถังเติมอากาศและกระบวนการนี้จะถูกทำซ้ำไปเรื่อยๆ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงจากการนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบ น้ำทิ้งที่ถูกปล่อยออกมาจะเป็นน้ำใส

ลักษณะการเติมอากาศและการผสม

 1. การเติมอากาศใต้ผิวน้ำ : ผลจากการดักจับอากาศในช่องเติมอากาศ
 2. การเติมอากาศแบใช้แผ่นชีวภาพ : จุลินทรีย์แบบใช้อากาศดูดซับออกซิเจนได้โดยตรงจากการดักจับใต้น้ำและในอากาศ
 3. การเติมอากาศผิวน้ำ : น้ำเสียจากด้านล่างของถังถูกดักจับไว้ในช่องเติมอากาศและถูกนำไปยังผิวหน้าของถัง ซึ่งจะดูดซับออกซิเจนเพิ่มได้
 4. การผสม : การหมุนของเครื่องเติมอากาศแบบแผ่นชีวภาพ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและผสมกันตลอดทั้งถัง ซึ่งออกซิเจนจะกระจายทั่วทุกส่วนของถังเติมอากาศจึงไม่มีการบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนในถังเติมอากาศ

ส่วนประกอบของเครื่องเติมอากาศแบบ Bi-Act SCBA
ส่วนประกอบหลัก คือ

 1. มอเตอร์ลดความเร็วรอบเกียร์อัตโนมัติ
 2. ชุด เกียร์ โซ่ และเพลา
 3. โรเตอร์แบบทรงกระบอก
 4. ช่องเติมอากาศ