กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่

Committed to Becoming a Market Leader

Read More

Wastewater Treatment

Innovation and Technology

Read More

Energy Saving

Innovation and Technology

Read More

Environmental Preservation

Innovation and Technology

Read More
กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่

GREEN WORLD SOLUTION TECHNOLOGY


ลูกค้า/กลุ่มผู้ใช้

ลูกค้าของ กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี มีทั้งบริษัทขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ด้านพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม


สินค้าและบริการ

เราดำเนินการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้แบรนด์ Bi-Act SCBA และ SDO ทั้งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของระบบ Solar Cell, LED และ Emergency Lighting

ใหม่! GREEN BI-ACT ระบบบำบัดน้ำเสีย ถังสำเร็จรูป 
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ที่นี่


ความชำนาญและความเชี่ยวชาญ

เราได้ทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 600 โครงการ

บริษัท กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ดำเนินก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยใช้ชื่อ บริษัท เพชรแท้วิศวกรรม จำกัด ดำเนินการทางด้านวิศวกรรมออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้แก่ภาคเอกชนและรัฐบาล บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จึงได้รวบรวม อ่านต่อ...

Pin It on Pinterest